MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Sadarbība

Vēsturiskās informācijas par Vidzemes piekrastes zvejniekiem saglabāšana 3D modeļos

SIA „Mikrokods” un Biedrība „Jūrkante” sadarbības līguma par Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu ietvaros veikusi Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novados esošu dabas un kultūras mantojuma objektu realitātes 3D modeļu izstrādi. 

Līguma mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm vēsturisko informāciju par Vidzemes piekrastes zvejniekiem, viņu dzīvesveidu un atstāto mantojumu Vidzemes piekrastē.

Izveidotie 3D modeļi nodrošina iespēju izstrādāt dažādus multimēdiju un virtuālas realitātes produktus, lai veicinātu interesi par zvejsaimniecības nozari, tās funkcijām un tradīcijām gan mūsdienās, gan vēsturiskā aspektā.

Tāpat sagatavotie 3D modeļi nodrošina iespēju tos aplūkot ar 3D navigācijas rīkiem - pietuvināt, attālināt, grozīt un apskatīt no dažādiem leņķiem un pusēm; veikt mērījumus uz tiem (attālumus, platības, tilpumi), kā arī publicēt tos internetā ar 3D navigācijas iespējām.

Brivdabas Muzeja Celaji Resized

Projekta ietvaros iemūžināti vairāk kā deviņi objekti, izveidojot to realitātes 3D modeļus un 360 grādu fotogrāfijas:

Kuivižu ostas zvejnieku šķūņa iekštelpas,
Kuivižu osta,
Veczemju klinšu 3D modelis;
Skultes ostas publiskā daļa, jaunā promenāde un Ziemeļu mols;
Gaujas ieteka jūrā;
Baltā kāpa un Jūras parks Saulkrastos;
Ainažu mols;
Nēģu tacis Salacgrīvā;
Pārcēlāju māja “Cēlāji” Brīvdabas muzejā;
Zvejnieku pagalmi Carnikavā

3D objekti apskatāmi māja lapā www.vidzemeszvejnieki.lv

3D realitātes modeļa izmantošana "Laimas" saldumu fabrikas būvuzraudzības procesā.

Vēsturiskā zīmola Laima jaunās ražotnes, kas ieguvusi modernākās saldumu fabrikas Baltijā statusu, būvdarbu izpildes laikā būvkompānija Merks sākusi regulāri izmantot ēkas un teritorijas 3D modelēšanu. Kā atzīst uzņēmums, iegūtie dati ir labs materiāls atskaitēm par padarītajiem darbiem. 

Galvenais darba uzdevums bijis modelēt būvobjekta realitāti datorā projekta sagatavošanas etapā un pašā būvniecības procesa gaitā, izmantojot datu masveida iegūšanas metodes. Pēc uzdevuma izpildes būvkompānija secina, ka būvniecības procesā periodiski rīkotā aerofotogrāfēšana ļāva ne tikai izsekot būvniecības progresam, bet ļāva arī fiksēt vajadzīgos mērījumus konkrētā laikā. 

Katru mēnesi objektā notika fotogrammetriskā uzmērīšana ar bezpilota lidaparātu, iegūstot 3D realitātes modeli. Ar modeļa palīdzību ļoti labi redzams veikto darbu progress, kā arī iespējams izpildīt vienkāršus mērījumus, piemēram, izbūvētā ceļa garumu vai bedres tilpumu. 

Būvkompānija atzīst, ka šī dokumentācija palīdz ātrāk sniegt atbildes un papildu pierādījumus par termiņā izpildīto darbu gan būvuzraugiem, gan īpašniekiem. 

Ievietojot 3D realitātes modeli un 2D projekta plānu grafiskajā programmatūrā, var vizuāli salīdzināt, kā reālā situācija atbilst plānam, piemēram, salīdzināt ceļa malas, akas vai citu elementu atrašanās vietu dabā un plānā. 

Lai iegūtu datus par ēkas iekštelpām, tika izmantota lāzerskenēšana, jo konkrētajiem apstākļiem tā tika atzīta par piemērotāku metodi.

Objekta BIM modelis pieejams .IFC failu formātā, tāpēc to iespējams aplūkot visās būvniecības grafiskajās programmatūrās. Salīdzinot ar projektu dabā, šīs programmas var izmantot tikai vizuālai salīdzināšanai, kas ir piemērota 2D projekta datiem – ģenerālplānam un stāvu plānam.

Lai iegūtu BIM modeli salīdzināšanai ar automātiskiem aprēķiniem, tas jāievieto Bentley MicroStation programmā un jāsaglabā kā .OBJ fails. 

Fotogrammetriskos datu apstrādei izmantota Bentley programmatūra ContextCapture. Savukārt 3D realitātes modeļa apskatei izmantots bezmaksas tiešaistes rīks ContextCapture Web Viewer, kurā ir pieejami arī vienkārši mērīšanas rīki. 


*Informācija sagatavota balstoties uz Merks digitālās būvniecības komandas publikāciju žurnāla „Būvinženieris” 73.numurā.

Video par "Laimas" ražotnes būvlaukuma 3D modeļa pārlūkošanu un mērīšanu ar Bentley ContextCapture Viewer

Koka ēkas Jelgavā, Vecpilsētas ielā 14, restaurācijas iemūžināšana izveidojot augstas detalizācijas ēkas 3D realitātes modeļus.

Ēka Vecpilsētas ielā 14 ir viena no vecākajām koka ēkām, kas Jelgavā saglabājusies līdz mūsdienām. Uzsākot būvdarbus 2018.gadā, koka ēka bija avārijas stāvoklī. 

Koka ēkas atjaunošanas gaita iemūžināta, izveidojot augstas detalizācijas ēkas 3D realitātes modeļus, izmantojot ēkas aerofotogrāfiju uzņemšanu ar dronu, fasāžu lāzerskenēšanu un visu datu fotogrammetrisku apstrādi, veicot arī iekštelpu 3D lāzerskenēšanu un 360 grādu fotoattēlu uzņemšanu.  

Vecpilsetas 14 Vert Griezums Resize

SIA „Mikrokods” projekta ietvaros izveidojis trīs 3D modeļus, ar kuru palīdzību fiksēts ēkas stāvoklis pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā un renovētās ēkas modelis pēc būvdarbu pabeigšanas. 

Pirmie divi modeļi izveidoti izmantojot modernizētās fotogrammetrijas metodi. Savukārt 3D modelī, kurā fiksēts ēkas gala rezultāts pēc renovācijas, apvienota gan fotogrammetriskā, gan 3D lāzerskanēšanas datu ieguve – apvienojot iekštelpu punktu mākoni, kurš iegūts ar lāzerskenēšanas metodi ar datiem par ēkas ārējo fasādi, kas iegūti izmantojot fotogrammetrijas metodi. Veicot fotogrammetrisko uzmērīšanu vienlaicīgi ar lāzerskenēšanu, iespējams datus papildināt ar datiem par būves daļām, kas nav vai ir grūti sasniedzamas ar stacionāro lāzerskeneri, piemēram, jumtiem un būves augšējām daļām. No modeļa, kurā apvienotas gan fotogrammetrijas, gan lāzerskanēšanas uzmērīšanas metodes, iespējams iegūt attēlus ar griezumiem. Realitātes 3D modelēšana šobrīd ir labākā fotofiksācijas metode, jo ar tās palīdzību tiek saglabāts ģeometriski precīzs ēkas 3D modelis. Ēkas lāzerskenēšana un fotogrammetriskā uzmērīšana ir veidi, kā operatīvi iegūt telpiskos datus, kas nepieciešami ēkas rekonstrukcijas sagatavošanai un atbilstošā būvprojekta izstrādei. 

Izveidotie ēkas 3D realitātes modeļi tiks izmantoti ēkas telpās veidojamajā interaktīvajā vēstures ekspozīcijā. 

Papildus ēkas 3D modeļu izveidei, trīs reizes tika modelēts arī viss Vecpilsētas ielas kvartāls. Izveidotajos modeļos ir redzama kvartāla attīstība – to ir papildinājusi atrakcija “Laika rats 100”.

2019.gada nogalē noslēgušies restaurācijas un pārbūves darbi, un paveiktā nozīmīgumu un kvalitāti Latvijas mērogā apliecina divas saņemtās balvas –konkursā "Latvijas būvniecības gada balva 2019" un konkursā "Gada labākā būve Latvijā 2019" nams Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā ieguvis 1.vietu nominācijā "Restaurācija".

Video ar modeļa animāciju atrodama šeit:

 https://youtu.be/SLQNZpHm1WU

https://youtu.be/4eu_MjpaVd4

Vēsturiskās situācijas rekonstrukcija
virtuālās realitātes 3D modelis „Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi”.

Viena no Latvijas ainavu pērlēm, Daugavas ieleja un Pērses lejteces kanjons ar kādreiz slaveno ūdenskritumu, ir zudusi reālai apskatei.  Šobrīd vienīgā iespēja ir to rekonstruēt virtuālā pasaulē, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un dažādus pieejamos datus.  

Pēc biedrības "Pērses krasts” pasūtījuma SIA „Mikrokods ir izstrādājis vēsturiskās situācijas rekonstrukciju – virtuālās realitātes 3D modeli „Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi”. 

Ipf Tad Un Tagad 40  Copy

3D reljefa modelis izveidots balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem materiāliem patiesā mērogā:

 • vēsturiskās topogrāfiskās kartes
 • vēsturiskie fotouzņēmumi, ieskaitot aerofotouzņēmumus
 • neapplūdināto teritoriju reljefa lāzerskenēšanas (LIDAR) dati
 • Pļaviņu HES ūdenskrātuves batimetrija
 • esošo objektu realitātes modelēšanas un lāzerskenēšanas dati
 • periodika un apraksti. 

Pēc SIA „Mikrokods” aicinājuma tika izveidots uzsaukums portālā www.zudusilatvija.lv, ar lūgumu atsaukties ikvienu, kura privātajā kolekcijā atrodamas Pērses upes un Daugavas ielejas fotogrāfijas un atklātnes no 20. gadsimta 20.–30. gadiem.

Veicot pieejamo kartogrāfisko materiālu un fotogrāfiju izpēti un apkopošanu tika izveidots vēsturiskās teritorijas telpisks zemes reljefa modelis ar atsevišķu objektu digitālu fotoreālistiskiem 3D modeļiem patiesā mērogā. Modeļa precizitāte atkarīga no materiālu avota - ja objekts vairs neeksistē dabā, tad tas veidots no pieejamiem vēsturiskajiem materiāliem (foto un video) pieejamā precizitātē. Ja objekts eksistē dabā, tad tā precizitāte ir augstāka, jo tas tiek veidots no attēliem mūsdienās.

 Realitātes modeli iespējams aplūkot multimēdiju stendā ar 3D virtuālās pastaigas iespējām.

Vēsturiskās teritorijas telpiskajā zemes reljefa modelī iekļauta Daugavas senleja un Pērses grava ar dabas parka teritoriju ap to, sākot no vietas, kur blakus Pērsei atrodas īpašums “Pērsejas”, līdz vietai Daugavā, kur šobrīd, pēc uzpludināšanas, veidojas Likteņdārza pussala (Periods - Koknese 20. gs. 30-tie gadi), aptverot teritoriju aptuveni 4x4 km platībā.  

Interaktīvā informācijas stenda modelī iekļauti digitāli objekti: 

 1. Putriņkrogs;
 2. Pārceltuve pār Daugavu;
 3. Stūres krogs;
 4. Lielceļš Rīga-Daugavpils;
 5. Tilts pār Pērses upi;
 6. Pilsdrupas;
 7. 7.Pērses ieteka Daugavā (delta);
 8. Kāpnes uz Pērses gravu, Fauns;
 9. Paviljons;
 10. Pērses ūdenskritums;
 11. Krievkalnu pareizticīgo baznīca;
 12. Vēsturisko transportlīdzekļu (automašīnas un laivas) 3D modeļi;
 13. Strūklaka ar skulptūru.   

Galerijās attainoti šim periodam raksturīgi notikumi: 

 1. Pārceltuves darbība
 2. Kuģīšu un laivu kustība pa Daugavu
 3. Tūristu un atpūtnieku aktivitātes
 4. Pļaujas svētki Koknesē 1935. gada 13. oktobrī.
 5. Informatīvi fotogrāfiju apraksti par periodam rakturīgiem notikumiem un aktivitātēm. 

Interaktīvais stends realizēts LEADER projekta ELFLA LAP 2014.-2020. gadam aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības Nr. 2 "Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem” ietvaros. 

Video ar 3D modeļa animāciju atrodama šeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iis2nBcYMOU