MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Apmācība Mērniekiem Būvniekiem Pašvaldībām Tālizpēte Jautājumi un atbildes Sadarbība

Pakalpojumi

Informācijas sistēmu izstrādes jomā mēs koncentrējam savu uzmanību uz:

 • ģeotelpisko informācijas sistēmu un to komponenšu izstrādi, adaptēšanu un integrēšanu, kā arī ieviešanu;
 • tālizpētes datu izgūšanas un analīzes risinājumu izstrādi un ieviešanu;
 • Būves informācijas modelēšanu (BIM) un būvniecības projektu informācijas uzturēšanu;
 • datu bāzu servera un klienta lietojumprogrammu izstrādi;
 • Interneta un WEB risinājumu izstrādi un ieviešanu;
 • citu izstrādātas programmatūras papildināšanu un pilnveidošanu;
 • ģeotelpisko datu konvertēšanas un integrēšanas rīku izveidošanu;
 • biznesa procesu analīzi un IT sistēmu prasību specificēšanu;
 • sistēmas un tās komponenšu projektēšanu;
 • programmatūras komponenšu izstrādāšanu un testēšanu;
 • sistēmas integrēšanu un kvalifikācijas testēšanu;
 • sistēmas ieviešanu ekspluatācijā un pavadīšanu;
 • sistēmas lietotāju un administratoru apmācīšanu.

Veicot projektu realizāciju, programmproduktu un dokumentācijas izstrādi, mūsu firma vadās no Latvijas valsts standartiem programminženierijā. Programmatūras projektēšanu un izstrādi mēs veicam ar moderniem programminženierijas līdzekļiem, kas ietver datorizētās projektēšanas (CASE) rīkus, datu bāzu serveru un pieprasījumu programmēšanas valodas (SQL, PL/SQL, Transact-SQL, SQL Spatial paplašinājums), klienta lietojumprogrammu izveides valodas (Ruby-on-Rails, JAVA, Visual Basic, Microsoft Net tehnoloģijas u.c.), kā arī Internet saskarnes realizācijas rīkus (Java, Java Script, ASP u.c.). Kā atsevišķa nozare mūsu firmā ir lietojumprogrammu izstrāde Bentley MicroStation programmatūras videi un Intergraph Geomedia lietojuma programmu izveide.

Mēs sniedzam konsultācijas šādās jomās:

 • iepazīstināšana ar mūsu izplatīto un izstrādāto programmatūru, tās ieviešana, konfigurēšana un izmantošana;
 • programmatūras pielāgošana konkrētām vajadzībām, apstākļiem, normatīvu un standartu prasībām;
 • ģeotelpisko datu izgūšanas, pārveidošanas, migrēšanas, glabāšanas un analīzes jautājumi;
 • nekustamo īpašumu datu izgūšana no valsts reģistriem - Nekustamo īpašumu valsts kadastra IS un Valsts datorizētās zemesgrāmatas, to interpretācija un izmantošana;
 • nekustamo īpašumu atsavināšana sabiedriskām vajadzībām.