MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Pakalpojumi

Informācijas sistēmu izstrādes jomā mēs koncentrējam savu uzmanību uz:

 • ģeotelpisko informācijas sistēmu un to komponenšu izstrādi, adaptēšanu un integrēšanu, kā arī ieviešanu;
 • tālizpētes datu izgūšanas un analīzes risinājumu izstrādi un ieviešanu;
 • Būves informācijas modelēšanu (BIM) un būvniecības projektu informācijas uzturēšanu;
 • datu bāzu servera un klienta lietojumprogrammu izstrādi;
 • Interneta un WEB risinājumu izstrādi un ieviešanu;
 • citu izstrādātas programmatūras papildināšanu un pilnveidošanu;
 • ģeotelpisko datu konvertēšanas un integrēšanas rīku izveidošanu;
 • biznesa procesu analīzi un IT sistēmu prasību specificēšanu;
 • sistēmas un tās komponenšu projektēšanu;
 • programmatūras komponenšu izstrādāšanu un testēšanu;
 • sistēmas integrēšanu un kvalifikācijas testēšanu;
 • sistēmas ieviešanu ekspluatācijā un pavadīšanu;
 • sistēmas lietotāju un administratoru apmācīšanu.

Veicot projektu realizāciju, programmproduktu un dokumentācijas izstrādi, mūsu firma vadās no Latvijas valsts standartiem programminženierijā. Programmatūras projektēšanu un izstrādi mēs veicam ar moderniem programminženierijas līdzekļiem, kas ietver datorizētās projektēšanas (CASE) rīkus, datu bāzu serveru un pieprasījumu programmēšanas valodas (SQL, PL/SQL, Transact-SQL, SQL Spatial paplašinājums), klienta lietojumprogrammu izveides valodas (Ruby-on-Rails, JAVA, Visual Basic, Microsoft Net tehnoloģijas u.c.), kā arī Internet saskarnes realizācijas rīkus (Java, Java Script, ASP u.c.). Kā atsevišķa nozare mūsu firmā ir lietojumprogrammu izstrāde Bentley MicroStation programmatūras videi un Intergraph Geomedia lietojuma programmu izveide.

SIA “MikroKods” sniedz realitātes 3D uzmērīšanas un modelēšanas pakalpojumus , izmantojot kompāniju Bentley Systems un Hexagon Geospatial tehnoloģijas, kā arī atvērtā koda risinājumus. Mēs piedāvājam trīs veidu pakalpojumus:

 • Pilna cikla pakalpojumu, kurā datu izgūšanu veicam mēs un pasūtītājs saņem gala produktus – 3D realitātes modeli, no tā atvasinātos datu produktus, mērījumus un vizuālos materiālus. 3D realitātes modeļa apskatīšanai un mērīšanai līdzi tiek dota bezmaksas programma Acute3DViewer.
 • “Datus iegūsti pats” – pasūtītājs pats veic attēlu uzņemšanu un/vai lāzerskenēšanu, nepieciešamos papildus mērījumus, un mēs paveicam modelēšanas darbus, kā arī sniedzam nepieciešamās konsultācijas datu iegūšanai. Pasūtītājs saņem 3D realitātes modeli, no tā atvasinātos datu produktus, mērījumus un vizuālos materiālus. 3D realitātes modeļa apskatīšanai un mērīšanai līdzi tiek dota bezmaksas programma Acute3DViewer.
 • "Visu dari pats" – mēs piegādājam tam nepieciešamo licencēto programmatūru, nodrošinām apmācību programmatūras izmantošanā un sniedzam nepieciešamās  tālākās konsultācijas.

Mēs sniedzam konsultācijas šādās jomās:

 • iepazīstināšana ar mūsu izplatīto un izstrādāto programmatūru, tās ieviešana, konfigurēšana un izmantošana;
 • programmatūras pielāgošana konkrētām vajadzībām, apstākļiem, normatīvu un standartu prasībām;
 • ģeotelpisko datu izgūšanas, pārveidošanas, migrēšanas, glabāšanas un analīzes jautājumi;
 • nekustamo īpašumu datu izgūšana no valsts reģistriem - Nekustamo īpašumu valsts kadastra IS un Valsts datorizētās zemesgrāmatas, to interpretācija un izmantošana;
 • nekustamo īpašumu atsavināšana sabiedriskām vajadzībām. 

Nodrošinām praktiskas apmācības par mūsu izplatīto programmatūru. Nodrošinām mācību kursus attālināti vai klātienē - mūsu birojā Rīgā, Brīvības gatvē 224B vai pie klienta. Apmācību laikā tiek apgūtas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbā ar konkrēto programmu. 

Piedāvājam klientam individuāli personalizējams risinājumu - vietni 3D modeļu telpiskai un informatīvai publicēšanai