MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

MicroStation

Bentley MicroStation ir visjaudīgākā profesionālā datorizētās projektēšanas (CAD) un triju dimensiju (3D) modelēšanas programma, inženieru projektu Dzīves cikla (Life Cycle) uzturēšanas rīks. MicroStation turpina vislabākās infrastruktūras projektēšanas un dokumentēšanas tradīcijas no iepriekšējām (95, SE, /J un V8/2004 versijām), kā arī nodrošina augstu kvalitāti un ērtu sadarbspēju ar citām programmām ikvienā inženiera darba vietā.

Microstation ir 3D modelēšanas rīks arhitektūras, celtniecības, kartogrāfijas, inženierkomunikāciju un daudzām citām nozarēm, kurām nepieciešamas laika gaitā pārbaudītas vērtības bagātīgu funkciju un modernas lietotāja saskarnes veidā. Bentley MicroStation vienmēr ir izcēlusies ar lietotājam draudzīgu, saprotamu saskarnei, kas jaunākajā versijā ir ieguvusi īpašu elastību un ērtu pielāgojamību praktiski jebkuriem inženiera vai tehniķa uzdevumiem. Microstation ir uz projektētāja darba plūsmām(workflows) balstīts 3D „mugurkauls”, pamats nozaru specifiskai programmatūrai, kā, piemēram, Bentley Architecture, Bentley Water, Bentley Map un daudzām citām. V8i paaudzes programmatūra tiek regulāri uzlabota un papildināta Bentley Select apkalpošanas Līguma ietvaros, apzīmējot jaunus Microstation un nozaru programmatūras jauninājumus ar SelectSeries 1 (SS1) , SelectSeries 2 (SS2) un jaunāko - SelectSeries 3 (SS3).

Image001

Produktivitāte un darba ražība ir atslēgas vārdi V8i versijā. Daudzi simti modelēšanas un inženieru aprēķinu programmu papildina Microstation foto reālistiskās ēnošanas(rendering) īpašības. Tikai dažas no visā pasaulē atzītām un plaši lietotām Bentley programmām, kā :

 InRoads(Ceļu projektēšana),

 Staadt (būvkonstrukciju aprēķini) http://www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro/ ,

 Haested Methods (ūdensvada un kanalizācijas modelēšana) http://www.bentley.com/en-US/Products/Water+and+Wastewater+Network+Analysis+and+Design/Haestad.htm

Arhitektūras projektēšanas, aprēķinu un dizaina - AecoSim simulācijas vide, iepriekš pazīstama arī kā Bentley Arhitectura (http://www.bentley.com/en-US/Promo/AECOsim/aecosim+overview/) vislabāk raksturo to vidi, kuras "centrs" ir CAD programma MicroStation.

MicroStation programmatūra teicami nodrošina inženierijas infrastruktūras – ceļu , tiltu, rūpnīcu, dzīvojamo būvju un ģeomātikas apvidus objektu attēlojumu visā dzīves ciklā no ātri uzmodelētas pirmās ieceres līdz infrastruktūras objekta „dzīves” beigām.

Microstation priekšrocības biznesā ir uzlabota izejas informācijas kvalitāte, objektu projektējumu kvalitāte un ar to saistītā ekspluatācijas drošība, samazināti projektu realizācijas izdevumi, un, sasniedzami īsāki projektu realizācijas laiki.

V8i intuitīvā modelēšana:

Pašā sākumā - projekta skiču fāzē Microstation piedāvā jaudīgus rīkus Konceptuālajai modelēšanai.

Visam projekta dzīves ciklam noderēs dinamiskie skati un AccuDraw precīzā projektēšana  - unikāli un Bentley patentēti risinājumi. 

Fotoreālistisku attēlu iegūšana ar Luxology dzinēju – priekšrocība jebkurā projekta etapā.

Vairāk lasīt par MicroStation Bentley lapā:

http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation/

MicroStation galvenās funkcijas:

 • Nepārtraukta un efektīva darba vide starp dažādiem projektēšanas darbiem - izmantojot sagataves (templates), simbolu bibliotēkas, CAD standartu rīkus un saites ar citiem dokumentiem (ProjectExplorer)
 • Iebūvēts, reālistisks 3D vizualizācijas risinājums Luxology (www.luxology.com) saīsina projekta izpildes laiku un sniedz pasūtītājam pilnu priekšstatu par plānoto būvi vai mērīto apvidus objektu, priekšrocība - MicroStation nav nepieciešami citu programmu pakalpojumi foto reālistiskai attēlošanai
 • Plašas ģeomātikas funkcijas, tādas kā ģeoreferencēšana, LKS-92 un vairāku simtu citu koordinātu sistēmu atbalsts, OGC WMS klients, iespēja pieslēgt kā atbalsta failu(reference) ESRI shape formāta datnes, kā arī referencēt ĢeoPDF formāta datnes, tās novietosies telpā atbilstoši koordinātu vērtībām
 • Peles labais taustiņš darbojas kontekstā ar rasēšanas uzdevumu(task ),un, nodrošina ātru pieeju tieši vajadzīgajai komandai īstajā brīdī
 • Dabiska AutoCad DWG (RealDWG standarts) failu lasīšana un rediģēšana visiem DWG formātiem R11 - R2012
 • Iespēja izsaukt un lietot AutoCad klaviatūras komandas, kuras translējas uz analogiem MicroStation komandu izsaukumiem (key-in)
 • Iekļauta pamata komplektācijā unikāla projektu un dokumentu pārvaldības sistēma ProjectWise Startpoint, simti vai desmiti tūkstoši atsevišķu dokumentu var tikt droši sasaistīti vienotā sistēmā
 • 2D/3D produktivitāte un darba ražība - unikālā AccuDraw kompasa palīdzība telpā un plaknē( projektējot, mērot) , jauni konceptuālās 3D modelēšanas rīki, visciešākā integrācija ar saskarni
 • Lietotāja pielāgotās līnijas (custom lines) un daudzlīnijas (multiline) un to rediģēšanas rīki pieļauj praktiski visu infrastruktūras attēlojumu un topogrāfisko līniju ātru un ērtu rasēšanu
 • Praktiski visu ģeomātikā un kartogrāfijā lietoto rastra formātu atbalsts(vairāk nekā 50 fomrāti), iekļaujot Geotiff , Mr Sid un ECW formātus, lielu rastra grafiku, piemēram, ortofoto ērta izmantošana projektēšanā
 • LIDAR punktu mākoņu pieslēgšana, apskate, kā arī telpas daļas nodalīšana no LIDAR LAS faila ar 3D kubu.
 • "Inteliģentie" 3D grafikas elementi (Feature Solids), kuri darbojas atbilstoši ievadītajām matemātikas formulām, nosacījumiem (constraints), kā arī rīki to izveidošanai no vienkāršām ģeometriskām figūrām, dažādiem pārveidojumiem, tie palīdz izveidot inteliģentu datorgrafiku un papildināt rasējumus, tos nepārzīmējot
 • Jaudīgi cieta ķermeņa 3D modelēšanas rīki un iespējas, B-splainu virsmas
 • Jaudīga drukāšanas apakšsistēma kā tiešām izdrukām, tā arī nepārtrauktai drukāšanai plānu lapu sērijās (batch print)
 • Datu publicēšana - 2D un 3D datu izvade uz Adobe Reader PDF, saglabājot virtuālo telpu , slāņu nosaukumus, sameklējamu tekstu, iespējas apskatīt 3D datus PDF failā no brīva skatpunkta
 • Animācijas radīšanas rīki (ieskaitot Full HD 1920x1024) no Luxology fotoreālistiskās modeļu vides, iespēja animācijas filmiņu iekļaut 3D PDF modelī – lietotājs varēs apskatīt interaktīvu 3D modeli ar Adobe Reader
 • PDF faili kā Microstation atbalstfaili (Reference) paver agrāk nebijušas iespējas kombinēt CAD rasējumus ar citiem dokumentiem - skicēm, shēmām, tabulām, paskaidrojuma rakstiem tieši virtuālajā telpā
 • Datu publicēšana uz Google Earth KMZ 2.1 formātu ar tekstūrām padara reālu jebkura projekta vai ieceres parādīšanu virtuālajā vidē, arī tad, ja autoram nav pieejamas ortofoto kartes un objekta apkārtnes fotogrāfijas
 • Praktiski neierobežota 3D modeļu - būvju, priekšmetu, koku u.t.t. ātra lejupielāde un izmantošana MicroStation no Google 3D Warehouse (Sketchup formāts), tieša virtuālās pasaules modeļu izmantošanu no SKP un 3DS failiem, sadarbībā ar DGN un DWG failiem, nozīmē ātru un precīzu apkārtnes vai telpas maketēšanu
 • Puscaurspīdīgi 2D un 3D grafikas elementi nodrošina jaunas, nebijušas iespējas kartogrāfijā un infrastruktūras projektu 3D vizualizācija, elementu prioritāte uz ekrāna padara vienkāršu slāņu izkārtošanu 2D vidē
 • Nodrošināts elektroniskie parakstu un digitālo tiesību aizsardzības mehānisms DGN failos
 • Rasējuma vēstures saglabāšana ar iespēju vizuāli apskatīt un salīdzināt izdzēstos un mainītos grafikas elementus, meklēt izmaiņas starp projekta versijām (projektēts, saskaņots, izbūvēts u.c.)
 • Digitālie paraksti DGN datnēm, iespēja kontrolēt/ierobežot darbības ar DGN datnes saturu
 • Dinamiskie skati nodrošina automātisku šķēlumu un griezumu plānu un profīlu ģenerēšanu no 3D modeļa, tos dinamiski noformējot reālā laikā pēc izmaiņām modelī, materiālu attēlojums šķēlumos, piemēram, „koks” , „dzelzs”, ķieģeļi” u.c., automātiski tiek atjaunoti šķēlumu/griezumu anotāciju teksti, mērskaitļi no izmaiņām modelī
 • Iebūvēts CAD standartu pārbaudes rīks
 • Ērtas un jaudīgas iespējas kontrolēt atbilstību CAD standartiem un samazināt kļūdas ar elementu sagatavēm (Element template)
 • Daudzus procesus, piemēram, rasējuma lapu formēšanu var izlpildīt pakešu (batch) procesu veidā
 • Maksimāla operatīvās atmiņas izmantošana uz Win7 64 bitu sistēmām (nav aprobežota ar 4 GB robežu), jaunāko video karšu atbalsts DirectX10 un DirectX11, praktiski neierobežots procesoru un to kodolu skaita izmantojums izpildot resursus ietilpīgās ēnošanas (rendering) darbības ar Luxology (jo vairāk kodolu, jo ātrāk sasniegts rezultāts) 
 • Plašas iespējas radīt Visual Basic , Microstation Basic makrosus vēl lielākai produktivitātei un ergonomikai, kā arī izpildīt kodēšanu Microsoft Net vidē

Image003

Image005

Image007